Kalkulator
Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej
Platforma zakupowa

Władze Spółki

RADA NADZORCZA
 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Tysier

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Paweł Kurtasz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Zalewski
 

ZARZĄD SPÓŁKI
 

Prezes Zarządu 

Dariusz Wawrzyniak

email: dariusz.wawrzyniak@bpec.pl

 

Główny Księgowy - Prokurent 

Piotr Michurski

email: piotr.michurski@bpec.pl

 

Główny Specjalista ds. Technicznych - Prokurent 

Łukasz Sinkowski

email: lukasz.sinkowski@bpec.pl

 

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

 

akt założycielski

 

koncesja na wytwarzanie ciepła
WCC/1096/4594/W/0WR/2003/MB z dnia 30.10.2003r. (z późniejszymi zmianami)

 

koncesja na przesył i dystrybucje ciepła
PCC/1068/4594/W/OWR/2003/MB z dnia 30.10.2003r. (z późniejszymi zmianami)

 

Taryfa zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 09.01.2023 r.
nr OWR.4210.78.2022.4594.XV.MRK

 

 

NIP: 747 - 17 - 14 - 990

 

REGON: 532382981