Kalkulator
Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej
Platforma zakupowa

Informacja na temat sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w Gminie Brzeg

23.11.2022

W związku z uruchomieniem sprzedaży węgla (paliwa stałego) dla gospodarstw domowych Gmina Brzeg informuje, że:

Cena za jedną tonę wynosi 1.995,00 zł brutto – cena nie obejmuje dowozu węgla do gospodarstwa domowego i dotyczy każdego złożonego sortymentu na wniosku.

Wnioski realizowane są zgodnie z kolejnością wpływu i ilością dostępnego węgla.

Opłata za zakupiony węgiel może być uiszczona gotówką bądź kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta Brzegu, bądź przelewem na rachunek bankowy o numerze 60 1090 2141 0000 0001 5209 7826 prowadzony przez Santander Bank – po wcześniejszym zawiadomieniu nabywcy
o wysokości wpłaty.

Wnioski złożone końcem 2022 roku mogą nie zostać zrealizowane w terminie sprzedażowym tj. do dnia 31.12.2022 roku, z przyczyn niezależnych od Gminy.

Wnioski składa się w Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia w pokoju nr: 1A, 2A, 3A i 14B bądź na biurze podawczym Urzędu Miasta w Brzegu.

 

PROSIMY O NIEZWŁOCZNE SKŁADANIE WNIOSKÓW