Kalkulator
Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej
Platforma zakupowa

POLECENIE ZAPŁATY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów BPEC Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 01.01.2018r. będzie istniała możliwość dokonywania płatności za ciepło poprzez usługę: Polecenie zapłaty.

 

Usługa Polecenie zapłaty jest dla Państwa idealnym rozwiązaniem.

Polecenie zapłaty to popularna, prosta, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, np. rachunków za ciepło.

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalne warunki tej usługi.

Teraz, w wyznaczonym terminie należność zostanie pobrana bezpośrednio z Państwa konta. Z wygody oferowanej przez Polecenie zapłaty mogą Państwo skorzystać, jeżeli mają Państwo konto bankowe.

  

JAK DOŁĄCZYĆ DO WYGODNYCH?

  1. Wypełniają Państwo druk „Zgoda na obciążanie rachunku” w dwóch egzemplarzach.
  2. Druki podpisują Państwo zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w banku
  3. Całość dostarczają Państwo lub przesyłają na adres:

                     Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

                     Ul. Ciepłownicza 11, 49-305 Brzeg

 

Usługa jest uruchamiana w ciągu 21 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia do BPEC Sp. z o.o. „Zgody na obciążanie rachunku”.

 

JAK TO DZIAŁA?

  1. Tak jak dotychczas otrzymają Państwo fakturę VAT, ale z informacją, że należności są regulowane w drodze Polecenia Zapłaty.
  2. W wyznaczonym terminie płatności BPEC Sp. z o.o. obciąża Państwa konto bankowe kwotą zgodną z przesłaną do Państwa fakturą.
  3. Zawsze mogą Państwo odwołać pojedyncze Polecenie Zapłaty w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia obciążenia Państwa konta.

W dowolnym momencie mogą też Państwo całkowicie zrezygnować z usługi wypełniając druk „Odwołanie zgody na obciążanie rachunku” i przekazując dwa egzemplarze do BPEC Sp. z o.o.

 

Informujemy, że w przypadku zmiany konta, Odbiorca  zobowiązany jest do dostarczenia nowej zgody na obciążenie rachunku oraz odwołania poprzedniego zlecenia.

Druki dotyczące Polecenia zapłaty mogą Państwo pobrać ze strony internetowej www.bpec.pl bądź bezpośrednio w Brzeskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

 ul. Ciepłownicza 11, 49-305 Brzeg, tel. 77 444 04 45-48.

W przypadku pytań lub wątpliwość prosimy o kontakt pod numerem tel. 77 444 04 45-48 wew. 122