Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

Nowoczesna, wysokosprawna instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej gwarantująca maksymalną optymalizację kosztów ogrzewania:

Wyposażenie budynku w nowoczesną i wysokosprawną wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, która zastąpi tym samym mało wydajne, archaiczne i często niebezpieczne obecnie wykorzystywane systemy zaopatrzenia w ciepło na ww. potrzeby.

W przypadku konieczności rozbudowy lub modernizacji kominów odstąpienie od tych planów pozwoli zaoszczędzone środki finansowe przeznaczyć na wybudowanie ww. instalacji wewnętrznej.

 

Bezpieczeństwo:

Likwidacja zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla (czadem), wybuchem, pożarem lub porażeniem prądem.

 

Wysoki komfort i bezobsługowość użytkowania:

Wyeliminowana konieczność montowania w mieszkaniach dodatkowych urządzeń grzewczych, które wymagałyby obsługi, przeglądów lub serwisowania. Rozpoczynanie i kończenie sezonu grzewczego w dowolnym terminie, automatyka węzła umożliwiająca zaprogramowanie m.in. obniżeń temperatury w nocy czy dni wolne, zgodnie z wymaganiami Odbiorcy.

Niezawodność i pewność dostaw:

Niska awaryjność systemu ciepłowniczego w wyniku stale prowadzonych prac modernizacyjnych gwarantuje ciągłość dostaw energii cieplnej.

Ekologia:

Poprawa jakości powietrza w okolicy przyłączanego obiektu poprzez likwidację tzw. niskiej emisji.

Stabilne ceny ciepła:

Taryfy dla ciepła są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki.


kontakt

Polecamy

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Urząd Miasta Brzeg
  • ePuap.jpeg
Przewiń do góry