Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

Doprowadzenie CWU do lokali których mieszkańcy przystąpią do Programu

Zmiana sposobu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową mieszkańców budynków, którzy wyrażą chęć udziału w Programie, będzie polegała na:

 1. Budowie wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej, która będzie realizowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową lub Wspólnotę Mieszkaniową.

  Instalacja wewnętrzna ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych zbudowana jest z dwóch równoległych przewodów rurowych, z których jeden służy do przesyłu ciepłej wody z węzła cieplnego do punktów poboru wody w mieszkaniach, a drugi zapewnia cyrkulację ciepłej wody, tak aby można było z niej korzystać bezpośrednio po odkręceniu kranu. W celu ograniczenia strat ciepła w trakcie przesyłu i cyrkulacji ciepłej wody przewody rozprowadzające i cyrkulacyjne muszą posiadać odpowiednią izolację termiczną.
  Projektant instalacji wybiera miejsca, którymi poprowadzone zostaną piony instalacyjne. Ich lokalizacja zależy od usytuowania punktów poboru wody. W najczęściej spotykanych rozwiązaniach piony instalacyjne zabudowuje się w specjalnie do tego celu przygotowywanych szachtach technicznych usytuowanych w ogólnodostępnych ciągach komunikacyjnych lub w kanałach spalinowych służących wcześniej odprowadzeniu spalin z gazowych podgrzewaczy wody.
   

 2. Wyposażeniu przez Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. istniejących węzłów ciepłowniczych zasilających budynki w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania w moduł ciepłej wody użytkowej. Zadaniem tego elementu jest podgrzanie wody wodociągowej i dostarczenie jej do instalacji ciepłej wody użytkowej.

Budowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody tj. piony cwu, rozprowadzenia na poszczególnych piętrach budynków jak również instalacje wewnątrz mieszkań będzie prowadzona w taki sposób aby do minimum ograniczyć  uciążliwość tych prac dla mieszkańców oraz tak aby nie powodować niepotrzebnych zniszczeń. Ponadto prace montażowe w jednym mieszkaniu nie będą trwały dłużej niż jeden dzień.

Wszelkie sprawy formalne będą realizowane za pośrednictwem Zarządcy budynku oraz BPEC Sp. z o.o.


kontakt

Polecamy

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Urząd Miasta Brzeg
 • ePuap.jpeg
Przewiń do góry