Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

Do kogo skierowany jest program:

Program "Ciepła woda użytkowa dla mieszkańców miasta Brzeg" skierowany jest do mieszkańców budynków wielolokalowych na terenie miasta Brzeg, którzy na chwilę obecną korzystają już z centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Kto realizuje program:

Program "Ciepła woda użytkowa dla mieszkańców miasta Brzeg" realizowany jest przez Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przy współudziale Spółdzielni oraz Wspólnot Mieszkaniowych, których mieszkańcy będą zainteresowani ofertą.

Co oferujemy:

Możliwość zastąpienia dotychczasowych, często wysłużonych i stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia urządzeń do produkcji ciepłej wody użytkowej tj. podgrzewaczy gazowych lub elektrycznych, ciepłą wodą użytkową z miejskiej sieci ciepłowniczej. Proponowane rozwiązania eliminują konieczność montowania w mieszkaniach dodatkowych urządzeń grzewczych, które wymagałby obsługi, przeglądów lub serwisowania, co przekłada się na wysoki komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania.

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Warunkiem skorzystania z oferty programu jest zgłoszenie budynku do programu  „Ciepła woda użytkowa dla mieszkańców miasta Brzeg”, złożenie wniosku o przyłączenie do  sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz zawarcie umowy przyłączeniowej obejmującą co najmniej 85% lokali mieszkalnych w zgłoszonym budynku zasilanym z danego węzła ciepłowniczego.
 2. Oferta programu ważna jest od dnia 01.07.2013r.
 3. W ramach programu BPEC Sp. z o.o. gwarantuje bezpłatne przyłączenie budynku na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Obowiązki stron:

BPEC SP. z o.o.

 • Wyposaży na własny koszt istniejące węzły ciepłownicze zasilające budynki mieszkalne w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania w moduł ciepłej wody użytkowej

Zarządca

 • Doprowadzi do pomieszczenia węzła instalację wody zimnej o niezbędnej średnicy,
 • Uzyska pisemne deklaracje lokatorów o przyłaczeniu mieszkań do ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej
 • Pokryje koszty projektu i budowy instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej w budynkach tj. pionów i przyłączy na poszczególnych klatkach schodowych oraz instalacji wewnątrz mieszkań wraz z wodomierzami.

BPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ustalenia harmonogramu realizacji włączeń budynków zgłoszonych od Programu "Ciepła woda użytkowa dla mieszkańców miasta Brzeg".

BPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej ofercie.

Zmienione warunki oferty Programu "Ciepła woda użytkowa dla mieszkańców miasta Brzeg" zostaną udostępnione na stronie internetowej www.bpec.pl


kontakt

 

Polecamy

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Urząd Miasta Brzeg
 • ePuap.jpeg
Przewiń do góry