Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

środowisko.jpeg

W ramach prowadzonej działalności szczególną wagę przykładamy do dbałości o środowisko naturalne. Dlatego jednym z priorytetów Spółki jest ciągłe samodoskonalenie w kierunku zmniejszania naszego oddziaływania na otoczenie.

Takie podejście znajduje swoje odzwierciedlenie w prowadzonych oraz planowanych przez Spółkę inwestycjach i pracach modernizacyjnych. Ponieważ doskonale wiemy jak ważne dla każdego jest czyste powietrze, wiele uwagi przywiązujemy do ograniczania emisji spalin. Zainstalowane na naszych kotłach układy  filtracyjne zatrzymują od 80 do 90 % emitowanych pyłów. Dodatkowo dzięki modernizacji kotłów podnosimy ich sprawność, dzięki czemu do wytworzenia takiej samej ilości ciepła potrzeba mniej węgla.

Ilość emitowanych przez Spółkę zanieczyszczeń jest regularnie mierzona przez akredytowane laboratorium. Wyniki tych pomiarów są sprawdzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Nasza dbałość o środowisko to również inwestycje w sieci przesyłowe. Wymiana starych sieci na nowe preizolowane powoduje zmniejszanie strat ciepła podczas jego przesyłu do odbiorców. To w prostej linii przekłada się na zmniejszenie zużycia węgla, a tym samym na mniejszą emisję do powietrza pyłów i gazów, w tym dwutlenku węgla.  Bardzo ważna jest dla nas jakość wykorzystywanego węgla. Jego odpowiednie, wysokie parametry sprzyjają lepszemu wytwarzaniu ciepła przy jednoczesnym zmniejszaniu ilości powstających zanieczyszczeń powietrza oraz odpadów.

Dzięki istnieniu Spółki, możliwe jest likwidowanie wielu małych lokalnych kotłowni, które w istotny sposób wpływają na jakość powietrza w naszym mieście.

Nasze zaangażowanie w działania na rzecz czystszego środowiska zostało docenione przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w 2013 r. przyznał Spółce BPEC Statuetkę „W Trosce o Środowisko” wraz z Certyfikatem za skuteczną i efektywną realizację zadań w ochronie środowiska oraz wyróżniającą się współpracę.

Polecamy

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Urząd Miasta Brzeg
  • ePuap.jpeg
Przewiń do góry