Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

RADA NADZORCZA
 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Tysier

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

dr Paweł Kurtasz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Piotr Zalewski
 

ZARZĄD SPÓŁKI
 

Prezes Zarządu 

Dariusz Wawrzyniak

email: dariusz.wawrzyniak@bpec.pl

 

Główny Księgowy - Prokurent 

Piotr Michurski

email: piotr.michurski@bpec.pl

 

Główny Specjalista ds. Technicznych - Prokurent 

Łukasz Sinkowski

email: lukasz.sinkowski@bpec.pl

 

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

 

akt założycielski

 

koncesja na wytwarzanie ciepła
WCC/1096/4594/W/0WR/2003/MB z dnia 30.10.2003r. (z późniejszymi zmianami)

 

koncesja na przesył i dystrybucje ciepła
PCC/1068/4594/W/OWR/2003/MB z dnia 30.10.2003r. (z późniejszymi zmianami)

 

Taryfa zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 09.01.2023 r.
nr OWR.4210.78.2022.4594.XV.MRK

 

NIP: 747 - 17 - 14 - 990

 

REGON: 532382981

Polecamy

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Urząd Miasta Brzeg
  • ePuap.jpeg
Przewiń do góry