Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

PLAN WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA NA OKRES 2021-2024 DLA ODBIORCÓW Z SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO BPEC SP. Z O.O. W MIEŚCIE BRZEG

Podstawą prawną ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła jest:

  1. Art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia  1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r.  poz. 716) do wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła z systemu ciepłowniczego w przypadku wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz dostarczaniu i poboru energii elektrycznej.
  2. § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2007 r. nr 133, poz. 924) do opracowania planu wprowadzenia ograniczeń w dostarczania  ciepła zwanego dalej „Planem ograniczeń”.
  3. § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach  energetycznych (Dz. U. nr 39, poz. 338 z późniejszymi  zmianami) do utrzymywania zapasów węgla kamiennego.

Pliki do pobrania:

PDFPlan wprowadzenia ograniczeń (943,82KB)

 

Polecamy

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Urząd Miasta Brzeg
  • ePuap.jpeg
Przewiń do góry