Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

PLAN WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU CIEPŁA NA OKRES 2024-2027 DLA ODBIORCÓW Z SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO BPEC SP. Z O.O. W MIEŚCIE BRZEG

Podstawą prawną ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła jest:

  1. Art. 11 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 10 kwietnia  1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r.  poz. 716 z późniejszymi zmianami)  do wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła z systemu ciepłowniczego w przypadku wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz dostarczaniu i poboru energii elektrycznej.
  2. § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209) do opracowania planu wprowadzenia ograniczeń w dostarczania  ciepła zwanego dalej „Planem ograniczeń”.
  3. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 23 sierpnia 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 2002) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach  energetycznych.

Pliki do pobrania:

PDFPlan wprowadzenia ograniczeń (592,19KB)

 

Polecamy

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Urząd Miasta Brzeg
  • ePuap.jpeg
Przewiń do góry