Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

Reklamacje przyjmowane są w siedzibie BPEC Sp. z o.o. przy ul. Ciepłowniczej 11 w Brzegu.

Reklamacje w zależności od ich treści, rozpatrywane są przez:

1.Dział Współpracy z Odbiorcami

 • reklamacje dotyczące treści umów,
 • faktur,
 • zadłużenia.

(tel. 77 444 04 45-48 wew. 113, 114 lub 115)

2. Dział Utrzymania Ruchu i Przesyłu

 • reklamacje z zakresu funkcjonowania węzłów cieplnych,
 • dotrzymania parametrów czynnika grzewczego,
 • funkcjonowania układów pomiarowo - rozliczeniowych.

(tel. 77 444 04 45-48 wew. 129 lub 139)

Polecamy

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Urząd Miasta Brzeg
 • ePuap.jpeg
Przewiń do góry