Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

W celu sprawdzenia możliwości przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej Spółki należy zgłosić się do nas np. osobiście, telefonicznie mailowo lub pisemnie, podając  poniższe informacje tj.:

1. Dane kontaktowe zgłaszającego tj.:

 • Imię  i Nazwisko
 • Telefon kontaktowy
 • email

2. Dane budynku tj.:

 • Lokalizacja
 • Przeznaczenie budynku (użyteczności publicznej, cele mieszkaniowe, usługowy itp.)
 • Status budynku (istniejący czy nowobudowany)
 • Dane dotyczące ogrzewania budynku tj.:
  • powierzchnia ogrzewana w m2
  • kubatura w m3

2.1. W przypadku budynku istniejącego:

 • Liczba mieszkańców 
 • Czy jest zainteresowanie ciepłą wodą użytkową (cwu)
 • Dotychczasowy sposób zasilania w ciepło  tj.:
 • Typ źródła ciepła (jakie paliwo, czy centralne  czy etażowe) *
 • Moc źródła w przypadku ogrzewania z kotłowni centralnej *
 • Roczne zużycie paliwa oraz jego koszt*

2.2. W przypadku nowbudowanego obiektu:

 1. Moc na cele centralnego ogrzewania w [kW]
 2. Moc na cele ciepłej wody użytkowej  maksymalne godzinowe oraz średnio-godzinowe [kW]
 3. Moc na cele wentylacji (jeżeli takie zapotrzebowanie będzie) - [kW]
 4. Moc na cele technologiczne (jeżeli takie zapotrzebowanie będzie) -[kW]
 5. Inne - [kW]

3. Przewidywany termin uruchomienia dostaw ciepła.


Mapa sieci ciepłowniczej

Polecamy

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Urząd Miasta Brzeg
 • ePuap.jpeg
Przewiń do góry