Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

Pierwsza obniżka cen ciepła, średnio o 12,6 %, nastąpiła z dniem 14 marca br. Od 1 lipca br. BPEC wprowadza kolejną zmianę taryfy dla ciepła, w wyniku której średnia cena ciepła ponownie ulegnie obniżeniu, tym razem średnio o 5,3%.

Przedmiotowe zmiany cen nie będą odczuwalne dla wszystkich odbiorców w ten sam sposób. Pamiętać bowiem należy, że od października 2022 r. ceny ciepła dla odbiorców uznawanych za wrażliwych są „zamrożone” w ramach tarczy inflacyjnej (dot. m.in. wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, placówek oświatowych). Nowe ceny ciepła wytwarzanego w BPEC, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2024 roku, będą niższe od preferencyjnych cen ciepła z rekompensatą, co oznacza, że mechanizm ograniczający wzrost cen ciepła nie będzie miał już zastosowania. Spowoduje to, że ceny ciepła dla odbiorców wrażliwych, o których mowa powyżej, ulegną realnie obniżeniu średnio o 3,3%.

Dla pozostałych odbiorców, którzy nie byli objęci mechanizmem ograniczającym wzrost cen, wyżej opisane zmiany taryf bezpośrednio przełożą się na niższe rachunki, za sprawą obniżki średniej ceny ciepła od 1 lipca o 5,3%, a w stosunku do cen sprzed 14 marca średnio o 17,2%.

Obniżki cen ciepła są  możliwe dzięki zabezpieczeniu przez spółkę niższych cen zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla, niż pierwotnie planowano.  Wprowadzane obniżki cen ciepła oznaczają jednocześnie, że pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje o istotnych podwyżkach cen ciepła sieciowego od 1.07.2024 r. nie mają zastosowania do systemu ciepłowniczego w Brzegu.   

Data publikacji: 17.06.2024

Polecamy

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Urząd Miasta Brzeg
  • ePuap.jpeg
Przewiń do góry