Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

W związku z zapisami art.14 Ustawy z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.poz.295) BPEC Sp. z o. o. informuje, że od dnia 1 marca 2023 r. stosuje w rozliczeniach z  uprawnionymi odbiorcami ciepła najniższą cenę dostawy ciepła, o której mowa w art. 3a ust.4 Ustawy  z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw( Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.), zgodnie z poniższym zestawieniem cen i stawek.

 

Ceny i stawki opłat netto wynikające z najniższej ceny dostaw ciepła:

 

GRUPY TARYFOWE

 

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

Cena za zamówioną moc cieplną

Cena ciepła

Cena nośnika ciepła

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

rata miesięczna

zł/GJ

zł/m3

zł/MW/rok

rata miesięczna

zł/GJ

1B

netto

129 913,07

10 826,09

82,65

 30,22

55 447,85

4 620,65

22,77

1Ba

netto

129 913,07

10 826,09

82,65

 30,22

 55 447,85

4 620,65

22,05

1C

netto

129 913,07

10 826,09

82,65

 30,22

 78 980,31

6 581,69

29,88

1Ca

netto

129 913,07

10 826,09

82,65

 30,22

 78 980,31

6 581,69

29,16

1D

netto

129 913,07

10 826,09

82,65

 30,22

 86 408,15

7 200,68

30,56

 

 

Jednocześnie informujemy, że stosowane od 1.03.2023 r. ceny i stawki opłat za ciepło nie ulegają zmianie w stosunku do cen i stawek wprowadzonych do stosowania od dnia 25 stycznia 2023r.

Polecamy

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Urząd Miasta Brzeg
  • ePuap.jpeg
Przewiń do góry