Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

W związku z wprowadzeniem nowej Taryfy dla ciepła nr 15/2023, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OWR.4210.78.2022.4594.XV.MRK z dnia 10 stycznia 2023 roku  na podstawie  art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz.U. z 2022 poz.1967 z późn. zm.) informujemy Państwa o cenach ciepła z rekompensatą obowiązujące od dnia 25 stycznia 2023 roku.

1. Cena ciepła z rekompensatą: netto 82,65 zł/GJ

2. Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą: netto 129 913,07 zł/MW/rok

3. Cena nośnika ciepła z rekompensatą: netto 30,22 zł/m3.


 

Polecamy

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Urząd Miasta Brzeg
  • ePuap.jpeg
Przewiń do góry