Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

16.08.2023

fot. UM Brzeg

Zakończyła się budowa pierwszej instalacji fotowoltaicznej w BPEC.  Jest to kolejny, obok kotłowni opalanej biomasą, krok naszego przedsiębiorstwa w stronę zielonych źródeł energii. Instalacja o mocy 50 KWp wytwarza energię na potrzeby naszej Spółki, co pozwoli zaoszczędzić w skali roku kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dodatkowo, ograniczone zostanie zużycie paliw kopalnych, co przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Na przyszły rok planowana jest już budowa kolejnej instalacji o podobnej mocy.

fot. UM Brzegfot. UM Brzeg


01.06.2023

panele pv.jpeg

Instalacja fotowoltaiczna w systemie on-grid o łącznej mocy do 50kWp to krok naszego przedsiębiorstwa w stronę zielonych źródeł energii.

Produkcja energii elektrycznej pozyskiwanej pod wpływem promieniowania słonecznego z instalacji fotowoltaicznej będzie wykorzystywana na potrzeby własne przedsiębiorstwa.

Do zadań wybranej w przetargu firmy będzie należało:

  • opracowanie dokumentacji projektowej w części elektrycznej,
  • dostarczenie na własny koszt i ryzyko kompletnego zestawu instalacji fotowoltaicznej, zbudowanej z modułów fotowoltaicznych o łącznej maksymalnej mocy zainstalowanej nie przekraczającej 50kWp, składającej się między innymi  z falownika, zabezpieczeń, okablowania oraz konstrukcji wsporczej pod moduły fotowoltaiczne posadowionej na gruncie,
  • instalację urządzeń wraz z przyłączeniem do rozdzielni RGnN (rozdzielni głównej niskiego napięcia), uruchomieniem zainstalowanych urządzeń, sprawdzeniem ich poprawnego działania i nadanie im właściwej konfiguracji oraz dokonanie przeszkolenia Zamawiającego jako użytkownika.
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie i przekazanie do lokalnego zakładu energetycznego wniosku o przyłączenie do sieci OSD i zgłoszenia instalacji do lokalnej jednostki Państwowej Straży Pożarnej wraz z wykonaniem uzgodnienia PPOŻ oraz uzyskaniem innych potrzebnych zezwoleń i uzgodnień.

 

Polecamy

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Urząd Miasta Brzeg
  • ePuap.jpeg
Przewiń do góry