Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

Gmina Brzeg wspólnie z Brzeskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej  podjęła decyzję o budowie nowego źródła ciepła - kotłowni o mocy 6 MW zasilanej biomasą. Jest to pierwszy krok w stronę rezygnacji z węgla i przejścia na zielone źródła energii. Jest to również pierwszy, ale znaczący krok w stronę uzyskania przez nasze przedsiębiorstwo statusu efektywnego systemu ciepłowniczego.

Środki na budowę kotłowni Gmina Brzeg pozyskała z rządowego programu Polski Ład.


BRZEG POLSKI ŁAD logo.jpeg


Poniżej znajdą Państwo zapis najważniejszych wydarzeń z prowadzonej inwestycji.

 

24.05.2024

PRACE ZIEMNE, WYKOPY, FUNDAMENTY

Ledwie 20 maja rozpoczęły się prace ziemne przy wykopach pod fundamenty nowej kotłowni, a już 3 dni później został wylany pierwszy beton. Pogoda sprzyja, więc prace idą pełną parą.

20240522_082519.jpeg

20240524_132303.jpeg

25.03.2023

RUSZYŁA BUDOWA, ZA NAMI UROCZYSTE WBICIE PIERWSZEJ ŁOPATY

Za nami uroczyste wbicie "pierwszej łopaty"  na placu budowy. W uroczystości, która odbyła się 25 marca 2024 roku wzięli udział Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu, członkowie zarządu Generalnego Wykonawcy oraz licznie zaproszeni goście. Lada dzień na plac budowy wjedzie ciężki sprzęt i zaczną się pierwsze prace ziemne.

_DSC8586 kopia.jpeg

23.11.2023

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

W dniu wczorajszym nastąpiło oficjalne przekazanie Wykonawcy konsorcjum firm Miko-Tech i Smart EPC, terenu pod budowę zeroemisyjnego źródła ciepła - kotłowni biomasowej. W trakcie drugiej Rady Budowy omówiono najważniejsze sprawy związane z przekazaniem terenu oraz koncepcję zagospodarowania terenu przyszłej kotłowni.


24.10.2023

PIERWSZA RADA BUDOWY

W dniu dzisiejszym w siedzibie naszej Spółki, odbyła się pierwsza Rada Budowy, w której uczestniczyli przedstawiciele Konsorcjum firmy Miko-Tech i SMART EPC, pracownicy Spółki oraz Inspektorzy nadzoru inwestycyjnego.

Spotkanie miało na celu doprecyzowanie harmonogramu prac na najbliższe tygodnie.


25.09.2023

PODPISANIE UMOWY Z WYKONAWCĄ

W poniedziałek, 25 września 2023 r., w obecności Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, została podpisana umowa na realizację inwestycji.  Umowę, w imieniu Gminy Brzeg, podpisał Prezes Zarządu BPEC Dariusz Wawrzyniak, a w imieniu Wykonawców: Pan Piotr Zwardoń – Prezes Zarządu Miko-Tech Sp. z o.o. oraz Pan Dariusz Bajor – Wiceprezes Zarządu Miko-Tech Sp. z o.o.

Nowa kotłowani zostanie wybudowana w ciągu 18 miesięcy.

fot. UM Brzeg

fot. UM Brzeg


22.08.2023

WYKONAWCA KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PONOWNIE WYBRANY

W oparciu o złożone oferty, Zamawiający ponownie  wybrał następującą ofertę jako najkorzystniejszą:
Oferta nr 1
Miko-Tech Sp. z o.o.,
ul. Św Jana Pawła II, 11B, 43-170 Łaziska Górne – lider konsorcjum
Smart EPC Sp. z o.o.,
ul. Portowa 28, 44-102 Gliwice – partner konsorcjum

Uzasadnienie faktyczne i prawne dokonanego wyboru:
Najkorzystniejsza złożona oferta. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.


04.08.2023

UNIEWAŻNIENIE WYBORU OFERTY

Zamawiający informuje, że w związku z Wyrokiem KIO Sygn. akt KIO 1702/23 z dnia 30 czerwca 2023r. unieważnił wybór oferty dokonany w dniu 6 czerwca 2023r. oraz powrócił do czynności badania i oceny ofert w w/w postępowaniu


07.06.2023

WYKONAWCA KOTŁOWNI NA BIOMASĘ WYBRANY

W oparciu o złożone oferty, Zamawiający wybrał następującą ofertę jako najkorzystniejszą:
Oferta nr 1
Miko-Tech Sp. z o.o.,
ul. Św Jana Pawła II, 11B, 43-170 Łaziska Górne – lider konsorcjum
Smart EPC Sp. z o.o.,
ul. Portowa 28, 44-102 Gliwice – partner konsorcjum

Uzasadnienie faktyczne i prawne dokonanego wyboru:
Najkorzystniejsza złożona oferta. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia.


11.04.2023

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NA BUDOWĘ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w imieniu Gminy Brzeg, zmieniło termin składania ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: „Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła sieciowego na biomasę o mocy 6 MW na rzecz BPEC w Brzegu" na dzień 21 kwietnia 2023 r.  


29.03.2023

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NA BUDOWĘ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w imieniu Gminy Brzeg, zmieniło termin składania ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: „Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła sieciowego na biomasę o mocy 6 MW na rzecz BPEC w Brzegu" na dzień 14 kwietnia 2023 r.


14.03.2023

PONOWNE OGŁOSZENIE PRZETARGU

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w imieniu Gminy Brzeg, ponownie ogłosiło postępowanie przetargowe na zadanie pn.: „Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła sieciowego na biomasę o mocy 6 MW na rzecz BPEC w Brzegu". Inwestycja realizowana będzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dofinansowaniem w formie dotacji na poziomie 95 %. Termin składania ofert upływa w dniu 5 kwietnia 2023 r.


13.12.2022

OGŁOSZENIE PRZETARGU

ogłoszenie przetargu.jpeg

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w imieniu Gminy Brzeg, ogłosiło postępowanie przetargowe na zadanie pn.: „Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła sieciowego na biomasę o mocy 6 MW na rzecz BPEC w Brzegu". Inwestycja realizowana będzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z dofinansowaniem w formie dotacji na poziomie 95 %. Termin składania ofert upływa w dniu 5 stycznia 2023 r.

Realizacja inwestycji pozwoli na wykonanie istotnego  kroku w kierunku zmiany modelu wytwarzania ciepła z wysokoemisyjnego, opartego na węglu, na nisko i zeroemisyjny, dzięki zastosowaniu paliwa jakim jest biomasa. Dodatkowo, wraz z innymi inwestycjami podejmowanymi w BPEC, przybliży spółkę do uzyskania statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego".


 

Polecamy

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Urząd Miasta Brzeg
  • ePuap.jpeg
Przewiń do góry