Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

Nowoczesna, wysokosprawna instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej:

Wyposażenie budynku w nowoczesną i wysokosprawną wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej gwarantuje maksymalną optymalizację kosztów ogrzewania.

 

Niższy koszt budowy obiektu:

Inwestor nie musi ponosić kosztów budowy źródła ciepła np. kotłowni gazowej (budowa węzła cieplnego może zostać sfinansowana przez BPEC). Ponadto inwestor może całkowicie zrezygnować z doprowadzenia gazu do mieszkań co może prowadzić do znaczącego ograniczenia kosztów inwestycyjnych w szczególności w budownictwie mieszkaniowym. W takim przypadku można uniknąć kosztów związanych z przyłączeniem do sieci gazowej czy kosztów budowy kanałów spalinowych.

 

Bezpieczeństwo:

Likwidacja zagrożeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla (czadem), wybuchem, pożarem lub porażeniem prądem.

 

Wysoki komfort i bezobsługowość użytkowania:

Wyeliminowana konieczność montowania np. w budynkach mieszkalnych dodatkowych urządzeń grzewczych, które wymagałyby obsługi, przeglądów lub serwisowania, rozpoczynanie i kończenie sezonu grzewczego w dowolnym terminie, automatyka węzła umożliwiająca zaprogramowanie m.in. obniżeń temperatury w nocy czy dni wolne, zgodnie z wymaganiami Odbiorcy.

 

Niezawodność i pewność dostaw:

Niska awaryjność systemu ciepłowniczego w wyniku stale prowadzonych prac modernizacyjnych gwarantuje ciągłość dostaw energii cieplnej.

 

Ekologia:

Nowoczesne metody odpylania, monitoring emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Brak negatywnego wpływu na jakość powietrza w okolicy przyłączanego obiektu – źródło ciepła z dala od budynku.

 

Stabilne ceny ciepła:

Taryfy dla ciepła są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki. 

 

Indywidualne rozliczanie lokali mieszkalnych:

W przypadku budynków mieszkalnych wielolokalowych, wyposażonych w opomiarowane, wyodrębnione instalacje odbiorcze w mieszkaniach, możliwe jest indywidualne rozliczanie tych lokali przez BPEC.


kontakt

Polecamy

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Urząd Miasta Brzeg
  • ePuap.jpeg
Przewiń do góry