Pogotowie ciepłownicze: tel. 993, +48 512 247 885
Wyślij zgłoszenie

Do kogo skierowany jest program:

Program „INWESTOR” skierowany jest do Inwestorów wznoszących budynki wielolokalowe, użytkowe oraz przemysłowe na terenie miasta Brzeg.

 

Kto realizuje program:

Program „INWESTOR” realizowany jest przez Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przy współudziale Inwestorów, którzy będą zainteresowani ofertą.

 

Co oferujemy:

Możliwość przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz potrzeby technologiczne w przypadku obiektów przemysłowych.

Proponujemy różne warianty realizacji inwestycji w zależności od oczekiwań Inwestora oraz rodzaju przyłączanego nowobudowanego obiektu m.in.:

 • dostawa energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej lub tylko na potrzeby centralnego ogrzewania, jak również na potrzeby technologiczne,
 • budowa przyłącza do obiektu przez BPEC Sp. z o.o.  i na jego koszt,
 • budowa węzła cieplnego przez BPEC Sp. z o.o.  i na jego koszt lub przez Inwestora,
 • możliwość zastosowania przymieszkaniowych mini węzłów cieplnych w obiektach wielolokalowych (budownictwo mieszkaniowe).

Stosowane przez Spółkę nowoczesne i wysokiej jakości rozwiązania techniczne są gwarancją komfortu oraz bezpieczeństwa użytkowania.

Nasze rozwiązania z uwagi na fakt, iż sieć ciepłownicza działa przez cały rok pozwalają na całkowitą eliminację gazu w budynkach co może prowadzić do znaczącego ograniczenia kosztów inwestycyjnych w szczególności w budownictwie mieszkaniowym.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Muszą zaistnieć techniczne warunki przyłączenie, tj. przede wszystkim budynek musi znajdować się w zasięgu sieci ciepłowniczej
 2. Muszą zaistnieć ekonomiczna warunki przyłączenia tj. musi zostać spełniony warunek opłacalności dla BPEC Sp. z o.o.
 3. Należy dokonać zgłoszenie budynku do Programu  „INWESTOR” poprzez złożenie wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej BPEC Sp. z o.o.  oraz zawarcie umowy przyłączeniowej.

Przyłączenie może zostać zrealizowane tylko w sytuacji gdy wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione.

 

Obowiązki stron:

 

BPEC Sp. z o.o.:

 1. Wybuduje na własny koszt przyłącze wysokich parametrów do nowobudowanego obiektu.
 2. W zależności od wariantu realizacji przyłączenia Spółka może wybudować węzeł cieplny na własny koszt (wariant realizacji przyłączenia uzgadniany jest między Przedsiębiorstwem i Inwestorem w trakcie negocjacji).

 

Inwestor:

 1. Przygotuje pomieszczenie węzła cieplnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Doprowadzi do pomieszczenia węzła instalację wody zimnej o niezbędnej średnicy (w przypadku zakupu energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej).
 3. Wniesie opłatę przyłączeniową w wysokości wynikającej z iloczynu długości  przyłącza o określonej średnicy i stawki wynikającej z aktualnie obowiązującej taryfy.
 4. Podpisze w wyznaczonym terminie umowę kompleksową sprzedaży i przesyłu ciepła.

 

Terminy realizacji inwestycji:

Niezbędny czas na wykonanie inwestycji, od momentu podjęcia decyzji o realizacji przyłączenia do momentu, w którym możliwe jest dostarczenie ciepła, wynosi od 4 do 12 miesięcy. Długość okresu wykonywania inwestycji zależy od wielu czynników, m.in. stopnia skomplikowania niezbędnych do wykonania prac, odległości obiektu od istniejącej sieci ciepłowniczej BPEC Sp. z o.o.  oraz terenu przez który przebiegać będzie nowa infrastruktura techniczna pozwalająca na dostawę ciepła do przyłączanego obiektu. Nie bez znaczenia są również możliwości zarówno techniczne jak i ekonomiczne BPEC Sp. z o.o.  W przypadku osiągnięcia limitu możliwych do zrealizowania przez BPEC Sp. z o.o. w danym roku inwestycji, kolejne będą przesuwane na następne lata. Z uwagi na te ograniczenia istotne jest aby nie zwlekać ze składaniem wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, gdyż wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpłynięcia. Terminy wszystkich poszczególnych etapów inwestycji będą uzgadniane między stronami i zostaną zapisane w zawartej umowie przyłączeniowej.

 

BPEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej ofercie. Zmienione warunki oferty Programu „INWESTOR” zostaną udostępnione na stronie internetowej www.bpec.pl


kontakt

         

Polecamy

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Urząd Miasta Brzeg
 • ePuap.jpeg
Przewiń do góry