Kalkulator
Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej
Platforma zakupowa

Przedłużenie terminu obowiązywania Taryfy dla ciepła

29.05.2015
Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z upływem z dniem 30 czerwca 2015 r. terminu obowiązywania obecnie stosowanej taryfy dla ciepła, zwróciliśmy się z wnioskiem do Urzędu Regulacji Energetyki o ustalenie nowego terminu jej obowiązywania. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OWR-4210-14/2015/4594/VIII-B/RP z dnia 15 maja 2015 r. przychylił się do wniosku Spółki i postanowił wydłużyć okres obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 30 kwietnia 2016 r. W związku z powyższym ceny i stawki opłat za ciepło zawarte w obecnej taryfie nie ulegną zmianie.