Kalkulator
Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej
Platforma zakupowa

Nowa inwestycja

25.01.2016

21 stycznia miało miejsce uroczyste zakończenie  ostatniego etapu modernizacji kotłowni centralnej Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W obecności m. in. Burmistrza Brzegu Pana Jerzego Wrębiaka, do użytkowania oddano nowy kocioł wraz z instalacją oczyszczania spalin.

- Każda nowa inwestycja, zwłaszcza w tak prężnej spółce, jaką jest BPEC, niezwykle cieszy. Spółka ma bardzo poważne plany rozwoju, a wszystko co robi wraz ze swoimi pracownikami wpływa na rzecz rozwoju miasta. Nie tylko gospodarczego, ale również społecznego. Za ten wysiłek składam Państwu podziękowania – powiedział Jerzy Wrębiak. Burmistrz przypomniał zebranym na uroczystości gościom o wynikach osiąganych przez Spółkę, a także o jej roli w społeczeństwie miasta. Zwłaszcza wspieraniu kultury oraz miejskiego sportu, w tym  wsparciu m.in. klubu piłkarskiego BTP Stal Brzeg.

Dzięki przeprowadzonej modernizacji, wysłużony kocioł został zastąpiony nowoczesną wysokosprawną jednostką, która wraz z nowym systemem odpylania, spełnia wszystkie wymogi ochrony środowiska jakie stawia się obecnie tego typu urządzeniom.  Nowy kocioł dzięki zmniejszonej mocy będzie mógł  pracować również latem na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Warto także wspomnieć o skuteczności  nowego systemu odpylania spalin. Jak wykazały pomiary, ilość emitowanego pyłu w spalinach jest nawet o  30 procent  mniejsza niż jest to wymagane przez zaostrzone w tym roku przepisy ochrony środowiska. Zakończona modernizacja kotłowni ma z jednej strony wpływ na poprawę jakości powietrza ale również na tegoroczną obniżkę ceny ciepła.

Inwestycja kosztowała 3 mln zł i została sfinansowana w ponad 73 procentach ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Oficjalnego uruchomienia urządzenia grzewczego dokonali członkowie Rady Nadzorczej Spółki, Zarządu Spółki, przedstawiciele firmy Energika wykonującej roboty techniczne, a także Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak reprezentujący właściciela spółki-Gminę Brzeg.

BPEC to główny dostawca ciepła na terenie Brzegu. Spółka planuje jeszcze w tym roku przeprowadzenie modernizacji linii przesyłowych.