Kalkulator
Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej
Platforma zakupowa

Władze Spółki

RADA NADZORCZA
 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Tysier

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Paweł Kurtasz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Ewa Piechota - Oloś
 

ZARZĄD SPÓŁKI
 

Prezes Zarządu

Witold Nowicki

email: witold.nowicki@bpec.pl

 

Wiceprezes Zarządu 

Dariusz Wawrzyniak

email: dariusz.wawrzyniak@bpec.pl

 

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

 

akt założycielski

 

koncesja na wytwarzanie ciepła
WCC/1096/4594/W/0WR/2003/MB z dnia 30.10.2003r. (z późniejszymi zmianami)

 

koncesja na przesył i dystrybucje ciepła
PCC/1068/4594/W/OWR/2003/MB z dnia 30.10.2003r. (z późniejszymi zmianami)

 

koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej
WEE/2722/4594/W/OWR/2014/RP z dnia 30.01.2014r.

 

Taryfa zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15.06.2016 r.
nr OWR-4210-21/2016/4594/IX-A/MGA

 

 

NIP: 747 - 17 - 14 - 990

 

REGON: 532382981