Kalkulator
Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej
Platforma zakupowa

Władze Spółki

RADA NADZORCZA
 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Tysier

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Paweł Kurtasz

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Zalewski
 

ZARZĄD SPÓŁKI
 

Prezes Zarządu

Witold Nowicki

email: witold.nowicki@bpec.pl

 

Wiceprezes Zarządu 

Dariusz Wawrzyniak

email: dariusz.wawrzyniak@bpec.pl

 

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

 

akt założycielski

 

koncesja na wytwarzanie ciepła
WCC/1096/4594/W/0WR/2003/MB z dnia 30.10.2003r. (z późniejszymi zmianami)

 

koncesja na przesył i dystrybucje ciepła
PCC/1068/4594/W/OWR/2003/MB z dnia 30.10.2003r. (z późniejszymi zmianami)

 

koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej
WEE/2722/4594/W/OWR/2014/RP z dnia 30.01.2014r.

 

Taryfa zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15.06.2016 r.
nr OWR-4210-21/2016/4594/IX-A/MGA

 

 

NIP: 747 - 17 - 14 - 990

 

REGON: 532382981