Kalkulator
Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej
Platforma zakupowa

Miejska ciepłownia gotowa do rozpoczęcia sezonu grzewczego.

23.09.2016

Jak co roku sezon letni jest dla BPEC czasem intensywnych prac remontowych oraz inwestycyjnych, których celem jest zapewnienie  bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do naszych Odbiorców.   Od kilku lat działania te dodatkowo komplikuje fakt, iż sieć ciepłownicza jest czynna również w sezonie letnim na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców miasta. W związku z czym gotowość do podania ciepła utrzymujemy przez cały rok.  Wszystkie inwestycje i remonty, które mogłyby wpłynąć na termin rozpoczęcie sezonu grzewczego dla pozostałych Odbiorców, którzy nie korzystają z ciepła na potrzeby cwu, zostały zakończone. Między innymi zmodernizowano magistralną sieć ciepłowniczą w rejonie ulic Słowackiego, Poprzecza oraz Gaj, ponadto przyłączono nowych Odbiorców tj. I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Armii Krajowej 7 i Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Jana Pawła II 28 , dwa nowobudowane budynki wielorodzinne przy ul. Planty oraz jeden przy ul. Mossora, jak również  dwie kamienice przy ul. Długiej. Ponadto w ramach obecnego sezonu remontowego przeprowadzono szereg remontów i inwestycji na źródle ciepła w tym dotyczących układu odpylania oraz automatyki kotłów.

  Fot. 1. Magistralna sieć ciepłownicza ul. Poprzeczna                  Fot. 2. Przyłącze do ILO i ZSE

Przy realizacji inwestycji sieciowych, szczególnie w  rejonie ulic Poprzeczna, Gaj, Armii Krajowej oraz  Jana Pawła II, nieuniknione były przejściowe utrudnienia dla mieszkańców. Aby je zminimalizować, niektóre prace były prowadzone w godzinach wieczornych oraz nocnych. Tą drogą Zarząd BPEC dziękuje mieszkańcom za wyrozumiałość, a władzom samorządowym, szczególnie kierownictwu i pracownikom  Urzędu Miasta, za współpracę przy realizacji inwestycji.     

W ramach przygotowań do sezonu grzewczego jak co roku Spółka wysyła do Administratorów i właścicieli przyłączonych obiektów zapytania dotyczące gotowości ich instalacji odbiorczych do sezonu grzewczego, dzięki czemu mamy pewność, że podczas uruchomienia dostaw ciepła nie dojdzie do niespodziewanych zdarzeń np. typu zalania ogrzewanych pomieszczeń itp.

Ostatecznie o tym kiedy rozpocznie się sezon grzewczy i tak zadecydują warunki pogodowe i Odbiorcy. Z naszego doświadczenia wiemy jednak, że jest to najczęściej przełom września oraz października.