Kalkulator
Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej
Platforma zakupowa

BPEC zmodernizuje sieci i węzły doprowadzające ciepło do obiektów SM Zgoda

12.02.2016

W dniu 11.02.2016 r. Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. podpisało ze Spółdzielnią Mieszkaniową Zgoda umowy dotyczące modernizacji majątku ciepłowniczego. Jest to efekt prowadzonych od wielu miesięcy rozmów, które podjął nowy zarząd miejskiej spółki ciepłowniczej, przy wsparciu władz miasta.

          Umowy, w obecności Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka , podpisali: ze strony BPEC: Prezes Zarządu Witold Nowicki oraz Wiceprezes Zarządu Dariusz Wawrzyniak, ze strony SM Zgoda: Prezes Zarządu Henryk Wujek oraz Wiceprezes Zarządu Jarosław Sudak.

          Zawarte umowy dotyczą bezpośrednio obiektów Spółdzielni Mieszkaniowej Zgoda zlokalizowanych na osiedlu przy ul. Armii Krajowej, Księdza Jerzego Popiełuszki i Jana Pawła II. W ramach przedmiotowej inwestycji zlikwidowany zostanie grupowy węzeł cieplny wraz z kotłownią gazową, a także stare sieci doprowadzające, do poszczególnych obiektów, ciepło do celów ogrzewania oraz ciepłą wodę użytkową. W ich miejsce Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. wybuduje sieć cieplną wraz z przyłączami oraz 8 nowoczesnych węzłów indywidualnych.

          Głównym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i ciepłej wody użytkowej do Odbiorców, ze względu na bardzo zły stan techniczny sieci należących do SM Zgoda. Bezpieczeństwo dostaw to nie jedyna korzyść wynikająca z planowanej modernizacji. Do pozostałych można niewątpliwie zaliczyć:

  • dostosowanie mocy nowych węzłów do rzeczywistych potrzeb obiektów;
  • dbałość o środowisko naturalne poprzez ograniczenie strat ciepła - szacuje się, że oszczędność zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej może wynieść do 20%;
  • niższa cena ciepła do celów ogrzewania - po przeprowadzeniu inwestycji, umowy kompleksowe sprzedaży i przesyłu ciepła zostaną zawarte bezpośrednio - bez pośrednika - z producentem ciepła Spółką BPEC;
  • niższa cena ciepłej wody użytkowej – likwidacja kotłowni gazowej spowoduje zmianę grupy taryfowej dla Odbiorcy, a co za tym idzie również obniżenie ceny ciepła,
  • uproszczenie rozliczeń za zużyte ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
  • umożliwienie prowadzenia indywidualnej, racjonalnej gospodarki cieplnej w poszczególnych budynkach – rozpoczynanie i kończenie sezonu grzewczego w dowolnych terminach, regulacja parametrów temperaturowych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w węźle cieplnym, możliwość okresowego wyłączenia ogrzewania lub określenia nocnych obniżeń poziomu ogrzewania;
  • ograniczenie ubytków nośnika;
  • ochronę powietrza w Brzegu poprzez zmniejszenie zużycia węgla i gazu oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

          Na podobne działania modernizacyjne czekają kolejne węzły grupowe, którymi ciepło dostarczane jest mieszkańcom Brzegu. Szeroki zakres prac oraz związana z nim wysokość nakładów inwestycyjnych powodują, że przedsięwzięcia muszą zostać rozłożone w czasie. Niemniej jednak BPEC deklaruje, że w niektórych przypadkach prace te mogą zostać znacznie przyśpieszone. Wspomnieć należy bowiem, że likwidacja węzłów grupowych i zastępowanie ich węzłami indywidualnymi stwarza dla Odbiorców możliwość rozszerzania zakresu dostaw o ciepłą wodę użytkową w obiektach, w których ciepło z sieci miejskiej wykorzystywano do tej pory jedynie na potrzeby centralnego ogrzewania. W przypadku zgody Odbiorców na dodatkowy zakup ciepła sieciowego na potrzeby ciepłej wody użytkowej, działania modernizacyjne, o których mowa powyżej, będą mogły zostać znacznie przyśpieszone (informacje o zaletach ciepłej wody użytkowej można znaleźć na naszej stronie internetowej http://bpec.pl/dla-klienta/o-programie.html).