Kalkulator
Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej
Platforma zakupowa

BPEC przygotowany do kolejnego sezonu grzewczego

19.09.2019

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przygotowane jest  do rozpoczęcia kolejnego sezonu grzewczego. Przygotowania do niego zaczęły się, jak zresztą co roku, jeszcze przed zakończeniem się poprzedniej zimy. Dzieje się tak dlatego, że czas niezbędny na przeprowadzenie wielu inwestycji jest stosunkowo długi, a samo ich  wykonanie musi być dobrze zaplanowane i przygotowane.

Sezon letni był dla BPEC okresem intensywnych prac remontowych oraz inwestycyjnych, których głównym celem była poprawa bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do Odbiorców. Od kilku lat działania te dodatkowo komplikuje fakt, iż coraz więcej mieszkańców miasta korzysta z ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej, która pracuje przez cały rok. Realizacja zadań musi być zatem dobrze przemyślana aby do minimum ograniczyć niedogodności z nimi związane, zarówno dla klientów Spółki jak i pozostałych mieszkańców Brzegu.

W tym roku kontynuowane były działania związane z modernizacją sieci ciepłowniczej. W rejonie ulic Nysańska  i Szkolna wymieniono 468 metrów sieci. Stara sieć, wybudowana kilkadziesiąt lat temu, została zastąpiona nowoczesną siecią preizolowaną, charakteryzującą się znacznie niższymi stratami ciepła. W wyniku wymiany rurociągów i zastosowania technologii preizolowanej nastąpi ograniczenie strat energii cieplnej przy przesyle oraz zwiększenie niezawodności sieci i zapewnienie ciągłości dostaw  ciepła dla mieszkańców miasta. Zmniejszeniu ulegnie ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. Dzięki mniejszej ilości spalonego węgla, rocznie trafi do atmosfery około 135 ton dwutlenku węgla mniej niż dotychczas.

Sezon letni jest również okresem, w którym wykonuje się działania związane z przyłączaniem do sieci ciepłowniczej nowych  odbiorców. W 2019 r., podobnie jak w poprzednich latach, do grona klientów Spółki dołączyli kolejni Odbiorcy. Duże zainteresowanie ofertą BPEC sprawia, że w kolejce do przyłączenia w 2020 r. czekają następne obiekty.

Ponadto w ramach obecnego sezonu remontowego przeprowadzono szereg remontów dotyczących źródła ciepła, sieci i przyłączy oraz węzłów ciepłowniczych. Nakłady inwestycyjne w 2019r. wynoszą  łącznie około 4,4 miliona zł, a na remonty około 0,6 miliona zł. Tradycyjne już, przy realizacji inwestycji Spółka współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, który udzielił miejskiej ciepłowni preferencyjnych pożyczek na realizację niektórych zadań w zakresie infrastruktury ciepłowniczej.   

W ramach przygotowań do sezonu grzewczego, jak co roku, Spółka wysłała do administratorów i właścicieli przyłączonych obiektów zapytania dotyczące gotowości ich instalacji odbiorczych do sezonu grzewczego. Wiedza na ten temat sprawia, że służby techniczne BPEC mają pewność, że podczas uruchomienia dostaw ciepła nie dojdzie do niespodziewanych zdarzeń np. zalania ogrzewanych pomieszczeń.

Ostatecznie o tym kiedy rozpocznie się sezon grzewczy i tak zadecydują warunki pogodowe i Odbiorcy. Należy bowiem pamiętać, że to Odbiorca, składając wniosek, decyduje o terminie rozpoczęcia dostaw energii cieplnej do swojego obiektu.

Wymiana sieci w rejonie ul. Nysańska i Szkolna
Budowa przyłącza cieplnego przy ul. Armii Krajowej
Węzeł cieplny Garbarska
Węzeł cieplny Szkolna